معرفی نمونه هایی از سیمهای مورد استفاده

 

  سیم NYA:

   این نوع سیم با ولتاژ نامی 750/450 ولت دارای هادی مفتولی از جنس مس نرم شده است که با ماده پی وی سی به رنگهای مختلف پوشیده شده .موارد استفاده اینگونه سیمها در تابلوهای برق و تاسیسات نصب ثابت در محیطهای خشک درداخل لوله،روی دیوار یا داخل آن است .استفاده از این نوع سیم بطور مستقیم در داخل دیوار مجاز نیست.

  سیم NYAF:

      این نوع سیم با ولتاژ نامی 750/450 ولت دارای هادی افشان از مس نرم شده است که با پوشش پی وی سی به رنگهای مختلف می بینیم و در تاسیسات نصب ثابت در محیطهای خشک درداخل لوله بصورت روکار یا توکار بکار می روند.استفاده از این نوع سیم بطور مستقیم درداخل دیوار مجاز نخواهد بود.

   سیم NYAB:

    این نوع سیم با ولتاژ نامی 750/450 ولت دارای هادی رشته ای( نیمه افشان) از مس نرم شده است و با پوشش پی وی سی به رنگهای مختلف است و در تاسیسات نصب ثابت در محیطهای خشک درداخل لوله بصورت روکار یا توکار استفاده میشود. استفاده از این نوع سیم بطور مستقیم درداخل دیوار مجازنخواهد بود.

(سیم نوع NYAB نسبت به نوع NYA دارای نرمش بیشتری است)

معرفی  کابلها:

         کابلهای هوایی: بصورت روکار روی دیوار یا سقف یا سینی کابل ویا بصورت آویز بین دو تیر نصب می شود.

         کابلهای زیرزمینی:  مستقیماً در زیرزمین یا در کانال پیش ساخته یا در شافت و یا لوله قابل نصب است.

  کابلهای هوایی

 این کابلها که بصورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی کابل استفاده می شوند شامل هادی مسی،عایق پی وی سی، ماده پر کننده برای شکل دهی کابل و غلاف نهایی پی وی سی یا غلاف زره گالوانیزه یا  سربی یا  سیمی هستند.

کابلهایی هم که بصورت هوایی و آویزان بین دو تیر نصب می شوند این اجزا را شامل میشوند:هادی مسی، عایق پی وی سی، ماده پرکننده و غلاف نهایی پی وی سی و سیم مهار(بکسل) از فولاد گالوانیزه برای نگهداری کابل .

اصول و روشهای نصب کابلهای هوایی:

  قطر داخلی مجرا،کانال یا لوله باید مساوی یا بیشتر از 1/5برابر قطر کابل یا دسته کابلهای کشیده شده در داخل آن باشد.

  کمترین فاصله بین کابلهای هم ولتاژ را باید به اندازه قطر کابل ضخیم تر مجاور درنظر بگیریم. چنانچه ولتاژ کابلهای موازی متفاوت باشد حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید 30 سانتی متر در نظر گرفته شود.

      بهتر است هنگام نصب یا کشیدن کابل ،تنش و کشش بروی هادیها وارد شود نه بروی پوشش خارجی آن.

   برای نصب یک رشته کابل بروی دیوار یا سقف باید از بستهای کائوچویی دوتکه ای مخصوص کابل استفاده کنیم و حداقل فاصله کابل از دیوار باید دو سانتی متر درنظر بگیریم.فاصله کابلها از یکدیگر باید حداقل دو برابر قطر کابل مورد نظر باشد.

    نصب کابل بروی سقف کاذب مجاز نیست و باید بروی سقف اصلی ساختمان نصب شود.

  سینی کابل باید با ورق آهن گالوانیزه مشبک به ضخامت حداقل    1/5 میلیمتر ساخته شود ودر حالت آویزان بودن ،توسط میله های فولادی به قطر حداقل 6 میلیمتر در فاصله های حداکثر یک متر نگاه داشته شود.

 فاصله بستهای بازوهایی که برای نصب کابلهای افقی استفاده میشود نبایداز مقادیر زیر  بیشتر شود:

           1 – برای کابلهای بدون زره فلزی       D20

           2 – برای کابلهای زره فلزی دار         D35

     (D )قطر خارجی کابل است .در صورتی که کابلها بصورت قائم نصب شوند می توان به این مقادیر  تا 50% اضافه نمود.

کابلهای زمینی:

 1-کابلهای زمینی با عایق بندی پلاستیکی با ولتاژ نامی 1| 0/6کیلوولت:

کابلهای NYY با هادی مسی و NAYY با هادی آلومینیوم با مقطع گرد یا سه گوش است.

          کابلهای NYCY و NYCWY ،مشابه کابل NYY است اما بین غلافهای پی وی سی داخلی و خارجی آن،زره سیم مسی یا نوار مارپیچ مسی قرار دارد که غلاف مسی به عنوان هادی حفاظتی یا هادی خنثی استفاده می شود.

     کابلهای NYRGY با هادی مسی رشته ای دارای عایق از جنس پی وی سی دارای زره از سیمهای فولادی گالوانیزه با مقطع گرد و نوار فولادی گالوانیزه مارپیچ هستند.و کابلهای NYFGY مجهز به زره از سیمهای فولادی گالوانیزه تخت و نوار فولادی گالوانیزه مارپیچ هستند و در مواردی که حفاظت مکانیکی زیاد نیاز باشد استفاده می شود.

        2- کابلهای زمینی با عایق بندی پلی اتیلن مستحکم (XLPE) با ولتاز نامی 1| 0/6کیلوولت:

   کابلهای XY2 با هادی مسی یک یا چند رشته ای با عایق پلی اتیلن با استحکام بالا و پوشش داخلی و لایه فویل برروی مجموعه هسته ها و غلاف خارجی از جنس پی وی سی .

   کابلهای XRGY2 با هادی مسی مفتولی،دارای زره از سیمهای فولادی گالوانیزه با مقطع گرد،نوار از فولاد گالوانیزه و کابلهای XFGY2 با هادی مسی رشته ای با مقطع گرد یا قطاعی،زره از سیمهای فولادی گالوانیزه تخت،نوار از فولاد گالوانیزه هستند.این کابلها در مواردی که حفاظت مکانیکی زیاد  نیاز است استفاده می شود.

3-کابلهای با عایق کاغذی با ولتاژ نامی 1| 0/6کیلوولت:

    کابلهای NKBA با هادی مسی رشته ای و کابلهای NAKBA با هادی آلومییوم رشته ای با عایق و کمربند از کاغذ اشباع شده،غلاف سربی،لایه کاغذی مرکب،زره نوار فولادی دوبل وپوشش کنفی هستند.

   کابلهایNAKLEY  با هادی آلومینیوم مفتولی یا رشته ای با عایق و کمربند کاغذ اشباع شده،دارای غلاف آلومینیوم، نوار پلاستیکی و غلاف پی وی سی هستند.

اصول و روشهای نصب کابلهای زمینی:

توصیه میشود فاصله بین کابل فشار ضعیف،یا فشار قوی و یا جریان ضعیف زیرزمینی از لوله های گاز،بخار،آب و سوخت حدافل باید  30 سانتی متر باشد.

به هنگام تقاطع کابل با کابلهای دیگر یا لوله های گاز و آب و غیره،باید از یک لوله محافظ با قطر متناسب (با قطر کابل )و طول حداقل یک متر استفاده شود و کابل از داخل این لوله محافظ عبور کند.

در مواقعی که کابل از زیر جاده ویا سطح سخت عبور کرده باید یک لوله محافظ اضافی خالی برای کابل کشی آینده پیش بینی گردد و در وسط این لوله، مفتول گالوانیزه نمره 4 که طول آن درهر طرف یک متر بیش از طول لوله است قرار بگیرد.

توجه:برای خواباندن کابل باید از میزان درجه حرارتی که کابل می بایست تحت آن کشیده شود اطمینان حاصل کرد.برای گرم کردن کابل می توانیم:

                1- حداقل به مدت  72 ساعت،قرقره کابل را در  اطاق یا انباری که دمای آن حداقل 20 درجه سانتی گراد است قراربدهیم.

                 2- استفاده از وسایل مخصوص گرم کردن کابل و خواباندن سریع کابل

                 3- اتصال آن به جریان برق و ایجاد حرارت بوسیله   عبور از کابل .توصیه شده که قطر داخلی مجرا، کانال یا لوله مساوی یا بیشتر از 1/5 برابر قطر کابل یا دسته کابلهای کشیده شده در داخل آن درنظر گرفته شود.

    برای قرار دادن کابل در داخل کانال پس از حفاری،ابتدا به ضخامت 10 سانتی متر ماسه ریخته  و پس از خواباندن کابلها روی آن به میزان 10 سانتی متر ماسه نرم میپوشانیم و یک نوار پلاستیکی خبردهنده بروی آن می کشیم و برای حفاظت از کابل یک ردیف آجر به عرض 22 سانتی متر یا یک ردیف بلوک سیمانی بروی نوار گذاشته و سپس روی آن خاکریزی می کنیم.

حدفاصل بالاترین کابل فشار ضعیف زیرزمینی از سطح زمین،در زیر سطح تمام شده در پیاده رو نباید از 70 سانتی متر کمتر باشد.ودر زیر سطح خیابان نباید کمتراز یک متر باشد.

کمترین فاصله کابلهای زیرزمینی از یکدیگر چنانچه دو کابل هم ولتاژ باشند باید برابر 10 سانتی متر باشدو چنانچه یک کابل،کابل فشار ضعیف و دیگری کابل فشار متوسط  یا کابل جریان ضعیف باشد، باید 30 سانتی متر درنظر بگیریم.

 مواقعی که کابل فشار ضعیف و کابل فشار متوسط در یک کانال زیر زمینی نصب شده،باید کانال بصورت پله ای حفر گرددو کابل فشار متوسط در بستر پایینی و کابل فشار ضعیف در بستر بالایی قرار بگیرد.

در مکانهایی که کابل از زیر جاده و یا سطح سخت عبور کرده می بایست لوله محافظ از جنس پلاستیک صلب،سیمان ازبست،سیمانی یا فولادی در عمق حداقل یک متر از سطح جاده ویا سطح سخت قرار بگیرد و کابل از داخل آن عبور کند.قطر سوراخ لوله  حداقل باید1/5برابر قطر خارجی کابل باشد.

در کف کانالهای از پیش ساخته برای هدایت آب های احتمالی،باید شیبی برابر نیم الی یک درصد در جهت کف شورها پیش بینی گردد.

برای پرهیز از تماس مستقیم کابلها با کف کانال پیش ساخته باید در کف کانال در فواصل حداکثر  60 سانتی متر،اتکایی از لوله گالوانیزه و یا پروفیل ناودانی ویا چوب فشرده به ارتفاع 10 سانتی متر از کف کانال،پیش بینی و نصب شود و سپس کابلها روی اتکاها قرار بگیرد.

کابلشو

      برای اتصال کابلهای افشان از یک میلیمتر مربع به بالا و کابلهای مفتولی از 10 میلیمتر مربع به بالا از کابلشو استفاده می شود.

   کابلهای مفتولی به اندازه 6 میلیمتر مربع و کمتر را می توان مستقیماً با ایجاد حلقه به دستگاه مربوطه متصل کرد.

   از نظر فنی و استقامت،اکابلشوهای پرسی نسبت به پیچی و کابلشوهای پیچی نسبت به لحیمی ارجحیت دارند.

    استفاده از کابلشوهایی که اتصال آنها به کمک لحیم (قلع و سرب) انجام شده کاملا ممنوع است.

 کابلهای فشار متوسط:

 کابلی که ولتاژ نامی آن بیشتر از یک کیلوولت تا 66 کیلوولت باشد.

 انواع کابلهای فشار متوسط : 

1-کابل فشار متوسط با عایق پلاستیکی

کابل NYFGY با هادی مسی رشته ای و عایق پی وی سی، مجموعه هسته پوشیده از نوار لاستیکی،دارای زره از سیمهای فولادی گالوانیزه تخت و نوار مارپیچی فولادی با ولتاژ 6| 3/5کیلوولت و در مواردی که حفاظت مکانیکی زیاد باشد استفاده می شود.

کابل NYFGbY  با ولتاژ نامی  6 3/5 کیلوولت با هادی مسی،عایق پی وی سی،با غلاف محافظ داخلی،دارای زره فولادی سیمی تخت با نوار محافظ فولادی که در کارخانجات استفاده می شود.

   2- کابل فشار متوسط با عایق پلی اتیلن و پلی اتیلن مستحکم

کابل  N2YSY یک هسته با ولتاژ نامی  20|12 کیلوولت یا  30|18 کیلوولت؛ دارای نوار لایه داخلی وعایق پروتوتن-وای،لایه هادی خارجی،نوار هادی خارجی،زره سیمی مسی،پوشش شفاف پی وی سی و غلاف نهایی پی وی سی است و برای نصب مستقیم در زیرزمین یا در داخل مجاری کابل مناسب خواهد بود.

کابل N2XSY با هسته مسی با ولتاژ نامی 20|12 کیلوولت یا  30|18 کیلوولت؛با حفاظت هادی از ماده نیمه هادی،عایق پلی اتیلن مستحکم،حفاظ عایق از لایه نیمه هادی ونوار نیمه هادی،دارای زره سیم مسی،نوار مسی وپوشش شفاف پی وی سی،با غلاف پی وی سی  است و برای نصب مستقیم در زیرزمین یا در داخل مجاری کابل مناسب است.

کابل 2XSEY با هسته مسی با ولتاژ نامی 20|12 کیلوولت یا  30|18 کیلوولت؛باحفاظ هادی از مواد نیمه هادی، عایق پلی اتیلن مستحکم،دارای حفاظ عایق از مواد نیمه هادی به همراه سیمهای مسی و نوار مسی مارپیچ برروی هسته .از این کابلها می توان در زیر سطح زمین،داخل یا خارج ساختمان و در کانال کابل استفاده کرد.

    3- کابلهای فشار متوسط با عایق کاغذی

کابل NEKEBY با هسته مسی با ولتاژ نامی 20|12 کیلوولت یا  30|18 کیلوولت؛که به ترتیب از داخل به خارج شامل :حفاظ هادی از کاغذ نیمه هادی کربنی سیاه وعایق از کاغذ اشباع شده،حفاظ هسته از کاغذ فلزی،با غلاف سربی بروی هر هسته،نوار پلاستیکی آغشته به ترکیب بتیومین روی غلاف سربی هر هسته است و مجموعه هسته ها با لایه ای از نوار کاغذی پوشیده شده و روی آن لایه ای از نوار فولادی دوبل و سپس غلاف پی وی سی قرار دارد.این نوع کابلها  در مواردی که تنشهای مکانیکی زیاد نباشد استفاده میشوند.

کابل NIIKBA با هسته مسی با ولتاژ نامی 20|12 کیلوولت یا  30|18 کیلوولت و هر هادی دارای حفاظ کاغذ کربنی سیاه نیمه هادی،عایق از کاغذ اشباع شده و با حفاظ از کاغذ فلزی است.و روی مجموعه هسته ها نوار بافته مسی با غلاف سربی و نوار کاغذی،زره فولادی دوبل و پوشش کنفی قرار گرفته.این کابلها هم در مواردی که تنشهای مکانیکی زیاد مطرح نباشد استفاده می شود.

اصول و روشهای نصب کابلهای فشار متوسط:

 اصول و روشهای نصب کابلهای فشار متوسط مثل کابلهای فشار ضعیف است. فقط اینکه فاصله بالاترین کابل فشار متوسط در زیر زمین تا سطح تمام شده پیاده رو نباید کمتراز یک متر  و در زیر سطح خیابان  از 1/20متر نباید کمتر باشد.

سرکابل

سرکابل وسیله ایست برای اتصال کابلهای فشار متوسط به تجهیزات الکتریکی از قبیل سکسیونر، دژنکتور، فیوز، ترانسفورماتور وغیره .

توجه:

     سرکابلها باید طوری اتصال یابند که مانع نفوذ رطوبت هوا در کابل و همچنین خارج شدن روغن و مواد مذاب درون کابل  شود.

     موقع انتخاب سرکابل باید به نوع کابل (یک سیمه،سه غلافه،…) و همچنین مکان نصب (درداخل ساختمان یا فضای آزاد) توجه نمود.

لوله کشی برق:

   تعریف

 لوله کشی برق، برای حفاظت هادیهای عایقدار در تاسیسات الکتریکی ساختمانها استفاده می شود.

طبقه بندی 

   لوله های برق با توجه به فاکتورهایی از قبیل جنس، روش اتصال، ویژیگی های الکتریکی و مکانیکی، قابلیت انعطاف، مقاومت در برابر حرارت و آتش وحفاظت در برابر اثرات عوامل خارجی تقسیم بندی می شوند.

انواع لوله ها و موارد کاربرد انها

 لوله های فلزی:

لوله های فولادی سیاه: این نوع لوله که بوسیله رنگ مقاوم شده ، فقط در داخل فضاهای سرپوشیده  استفاده می شود .

لوله های گالوانیزه: این نوع لوله که در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم  است در مواردی مانند محلهای تر و مرطوب و نیز در مواردی که نیاز به استحکام مکانیکی زیاد  باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

لوله های فولادی قابل انعطاف: در مواقعی که لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور  کند و همچنین برای اتصال برق به موتورها یا ماشین آلات که ایجاد لرزش می کند از این لوله ها استفاده می شود که باید داخل این لوله ها بوشی از لاستیک با حداقل طول 20 سانتی متر قرار بگیرد .

 لوله های غیر فلزی:

     این  لوله ها که در بالای سطح زمین استفاده می شوند باید در برابر رطوبت، فضاهای شیمیایی، ضربه، فشار، شعله و تغییر شکل ناشی از حرارت در شرایط بهره برداری، سرما و اثرات نور خورشید مقاومت کافی داشته باشند،پس برای مصارف بالای سطح زمین می توان از PVC سخت استفاده نمود.

و در صورت استفاده در زیر سطح زمین باید از موادی ساخته شوند که در برابر رطوبت و عوامل خورنده مقاوم بوده و نیز در برابر ضربه و فشارهایی که ممکن است هنگام حمل و نقل و نصب به آن وارد شود، مقاوم باشند. بعضی از موادی که دارای چنین خواص فیزیکی هستند  شامل :فیبر ، سیمان ازبست، سنگ صابون، پلی وانیال کلراید سخت (PVC)، فایبرگلاس اپوکسی و پلی اتیلن با غلظت زیاد می باشد .

موارد مصرف لوله های غیر فلزی:

 نصب توکار در دیوار، سقف وکف

درمواردی که لوله ها در معرض عوامل ایجاد خوردگی شدید یا در معرض مواد شیمیایی باشند از لوله های غیر فلزی استفاده میشود.

در مکانهای تر، که دیوارها اغلب شسته می شوند یا در قسمتهایی از کارگاههایی مثل لبنیات سازی ، لباسشویی ، کنسرو سازی و مثل اینها که سیستم لوله کشی به گونه ای باشد که از ورود آب به داخل آن جلوگیری شود.

همچنین نصب روکار در موارد مجاز مشروط بر این است که در معرض ورود و آسیب فیزیکی یا تابش مستقیم خورشید نباشد.

توجه:

   در بخشهای زایمان، عمل و مراقبتهای ویژهCU , ICU  که  سیستم برق ایزوله بکار میرود، سیستم لوله کشی باید کلاً با لوله های پی – وی – سی سخت (PVC ) انجام گیرد .

موارد عدم مصرف لوله های غیر فلزی:

استفاده به عنوان پایه نگهدارنده چراغها و سایر وسایل برقی

کاربرد در مواردی که در معرض صدمات فیزیکی قرار گیرد.

استفاده در محلی که لوله ها در معرض حرارتی بیشتر از دمای مجاز قرار بگیرند.

نصب در محیطهای مخاطره آمیز ؛ مگر در موارد نصب در عمق حداقل 60 سانتی متری از سطح زمین که درچنین مواقعی باید سیستم اتصال زمین اضافی برای حفظ مدارات الکتریکی مجاری فلزی وقسمتهای فلزی ماشین آلات کشیده شده و لوله قبل از خارج شدن از زمین بطول 60 سانتی متر از نوع فلزی استفاده شود.

استفاده در مواردی که محدودیت حرارتی عایق بندی هادیها بیشتر از حرارت مجاز لوله ها ست.

اصول و روشهای نصب لوله های برق

    پیمانکار یا مجری تاسیسات برق برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از دوباره کاری باید قبلاً نقشه های ساختمانی و مکانیکی را مورد بررسی و مطالعه دقیق قراردهد و مراحل انجام عملیات مربوط به لوله کشی و نصب تاسیسات برقی را به گونه ای فراهم کند که با دیگر فعالیت های ساختمانی هماهنگ بوده و موجب تداخل و تاخیر آن نگردد.

   کمترین فاصله بین لوله های برق با سایر لوله های تاسیساتی مثل آب، بخار، گاز و امثال آن باید 15 سانتی متر باشد.

       برای لوله هایی با قطر 25 میلیمتر می توان از خم کن دستی استفاده نمود لیکن برای لوله هایی با قطر بیشتر از 25 میلیمتر باید از ماشین خم کن استفاده شود .

        شعاع داخلی انحنای لوله هایی که در کارگاه خم می شود، چنانچه  لوله حاوی هادیهای بدون روکش سربی است نباید از 8 برابر قطر لوله کمتر باشد و چنانچه که لوله حاوی هادیهای دارای روکش سربی است 12 برابر قطر لوله باید در نظر گرفته شود.

  توجه: در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مثل دو جعبه ( جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن چنانچه تعداد خمها از چهار خم 90 درجه  ( مجموعاً 360 درجه ) بیشتر شود باید از جعبه کشش استفاده کرد.

    لوله های توکار حداقل باید 15 میلیمتر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب گردد.

      محل و فاصله بستهای لوله های روکار را مهندس ناظر تاسیسات برق تعیین می کند لیکن فاصله بین بستها نباید از 40 سانتی متر کمتر و از 100 سانتی متر بیشتر شود.

   بستها باید با استفاده از رول پلاک و پیچ به دیوار یا سقف محکم شود. در مواقعی که لوله روی سطح فلزی نصب  شده باید از پیچهای فولادی مخصوص فلز استفاده کرد و چنانچه لوله در روی سطح چوب نصب شده پیچهای مخصوص چوب باید استفاده شود . بکار گرفتن میخ برای محکم کردن لوله ها ، جعبه ها ، جعبه های تقسیم ، چراغها و غیره مجاز نیست.

   در لوله کشی روکار چنانچه از لوله های فولادی سیاه استفاده گردد ، تمامی لوله ها، جعبه ها و سایر وسایل مربوطه، باید با یک دست  ضد زنگ و یا رنگ  پوشانده شوند. استفاده از لوله های فولادی سیاه در مکانهای تر یا در خارج ساختمانها (فضای آزاد) مجاز نیست.

   در سقف کاذب ،لوله های برق نباید روی رابینتس نصب شود.  این گونه لوله هاباید از سقف اصلی عبور داده شوند.

    در لوله کشی روکار در مکانهای تر داخل ساختمانها ، لوله کشی باید به نحوی انجام شود که بین تمامی لوله ها ، جعبه ها و سایر لوازم مربوط به آن با دیوار یا سطح اتکایی حداقل شش میلیمتر فاصله  باشد.

TOP