المنت شیشه ای Quartz

المنت شیشه ای کوارتز دارای انتقال قوی، حفاظت از محیط زیست و بدون اشعه UV…