المنت سیلیکون کارباید Silicon Carbide Heaters

نوع المنت استفاده شده در این محصول توان تولید حرارت بالغ بر 1650 درجه سانتیگراد…