المنت فلنج دار Flange Heaters

برای ایجاد حرارت در داخل مخازن سیالات و بونکرها که احتیاج به گرمایش داخلی دارند…